Digitálne riešenia

Solar Turbines na Slovensku

Solar Digital Solutions

Solar Digital Solutions sa zameriava na pridávanie hodnoty zákazníkov prostredníctvom poskytovania odborných znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, získavania údajov o strojoch, vývoja softvéru, znalostí o produktoch, analytiky a regionálnych tímov.

Zabezpečenie digitálnych technológií a riešení pomocou prediktívnej analýzy

O Solar Digital

Solar Digital, globálna organizácia zodpovedá za technológiu InSigh Platform™, stojí za neutíchajúcimi inováciami celého ekosystému, schopností a užívateľských skúseností zákazníkov.

Túžbu po zákazníckej spokojnosti spájame s vášňou pre špičkové technológie.

Vďaka rozsiahlym odborným znalosťami v oblasti získavania strojových údajov, kybernetickej bezpečnosti, vývoja softvéru, znalostí výrobkov OEM a zásluhou analýz veľkých dát, naše globálne tímy s hrdosťou dodávajú riešenia digitálnych technológií s pridanou zákazníckou hodnotou.

Ekosystém Solar Digital

InSight Platform™

InSight Platform je technologický základ spoločnosti Solar pre poskytovanie služieb. InSight Platform je ekosystém nástrojov a funkcií pre správu pripojených zariadení. Ide o rozsiahle komplexné technologické riešenie typu end-to-end účelovo vytvorené od získavania údajov až po užívateľské rozhranie, pričom využíva toky nespracovaných a transformovaných údajov v reálnom čase. Architektúra umožňuje rýchly vývoj, integráciu a tvorbu nápadov s cieľom poskytovať špičkové technologické riešenia. InSight Platform je navrhnutá tak, aby zákazníkom poskytovala informácie o OEM, proaktívnu analytiku a nástroje na riadenie prevádzkových rizík – od bezpečnej dátovej architektúry až po vlastné mobilné rozhrania.

Programy prepojených produktových služieb

Solar globálne ponúka svojim zákazníkom podporu v podobe flexibilných servisných programov, ktoré zákazníkovi umožňujú priradiť vhodnú úroveň podpory na základe jeho potrieb či kritickosti strojov. Tieto programovo prepojené produktové služby sa riadia filozofiou podpory spoločnosti Solar, ktorej cieľom je poskytovať zákazníkom servisnú podporu definovanú príslušným programom pripojeného servisu.

Equipment Health Management

Správa technického stavu zariadení (Equipment Health Management – EHM) je hlavný plán služieb spoločnosti Solar, ktorý pozostáva z ľudí, procesov a technológií. Táto plne riadená proaktívna služba poskytovaná prideleným správcom vozového parku spoločnosti Solar zabezpečuje zákazníkom maximalizáciu prevádzkyschopnosti ich strojov. EHM zároveň poskytuje optimalizáciu celkových nákladov na vlastníctvo prostredníctvom údržby a generálnych opráv na základe stavu. Manažéri vozového parku sú k dispozícii výlučne na podporu jednotiek, na ktoré sa vzťahuje Správa technického stavu zariadení.

Technology Self Service

Technologická samoobsluha (Technology Self Service – TSS) je služba zameraná výhradne na technológie. Zákazníkom poskytuje technológiu platformy InSight, ktorá je potrebná na bezpečnú a nezávislú správu strojových parkov s vlastnými inžiniermi a technickým personálom. TSS tiež zákazníkom ponúka samoobslužný balík technologických nástrojov na diaľkové monitorovanie stavu strojov a proaktívnu diagnostiku problémov so zariadeniami s vlastnými inžiniermi a personálom technickej podpory. Jednotky Technologickej samoobsluhy sú podporované lokálnou kanceláriou spoločnosti Solar.

 

InSight Connect

InSight Connect je základnou platformou pre programy prepojených služieb spoločnosti Solar. Podobne ako TSS, aj InSight Connect je služba zameraná výlučne na technológie. InSight Connect ponúka zákazníkom základný balík nástrojov a ovládací panel a poskytuje možnosť vzdialenej reakcie a podpory v teréne. Jednotky InSight Connect sú podporované lokálnou kanceláriou spoločnosti Solar.

 

Digitálna optimalizácia pre energetický priemysel

Ropa a plyn – optimalizácia výkonu

Minimalizujte náklady na životnosť turbo-sústrojenstva a jeho uhlíkovú stopu. Prevádzka s veľkými výkonnými rotačnými rezervami plytvá energiou, zvyšuje prevádzkové náklady a vytvára nadmerné emisie. Optimalizácia výkonu využíva cloud computing v reálnom čase, údaje o výkone turbo-sústrojov OEM a relevantné štatistiky o stave podnebia pre dynamickú optimalizáciu výroby energie. V kombinácii s funkciou Power Boost a/alebo batériovým skladovaním energie môžu zákazníci efektívne vykonávať úspornú správu energie bez toho, aby bola ohrozená spoľahlivosť napájania zariadenia.

Preprava plynu – Optimalizácia kompresie

Solar Turbines je jedným z najstarších a najúspešnejších výrobcov odstredivých plynových kompresorov OEM na svete. Ako doplnok činností spoločnosti Solar v oblasti plynových kompresorov uskutočnilo Solar Digital významne investície do optimalizácie kompresie plynu a technológie modelovania plynovodov. Aplikácia Gas Compression Optimization (Optimalizácia kompresie plynu), ktorá je prevádzkovaná platformou InSight, využíva strojové údaje a algoritmy výkonu kompresorov v reálnom čase na optimalizáciu fungovania kompresných zariadení pozdĺž celých plynovodov na prepravu plynu.

 

Generovanie energie – Energy Optimization

Maximalizujte účinnosť svojho zariadenia a znížte uhlíkovú stopu dynamickým vyvažovaním dodávok kogenerácie s trhmi s energiou a dopytom. Aplikácia Energy Optimization poskytuje podrobné vzdialené vizualizácie kompletnej prevádzky kogeneračného zariadenia vrátane energetického profilu, dopytu po pare a predpovede spotreby energie. Aplikácia Energy Optimization využíva ekonomické modely na poskytovanie odporúčaní v reálnom čase na základe údajov týkajúcich sa energetickej spotreby, úspory paliva a celkovej správy energie.

Ďalšie informácie o Solar Digital a zdroje na stiahnutie nájdete na webovej stránke solarturbines.com